Concordantia Thucydidea Vol. 1, A-D

Författare
Carlos Schrader
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim 422 sidor. 3-487-10697-3, 3-487-10696-5