Concordantia Thucydidea

Författare
Carlos Schrader
(Curavit Carlos Schrader)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim 4 vol. 3-487-10696-5
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim 422 sidor. 3-487-10697-3, 3-487-10696-5
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim S. 423-941 3-487-10698-1, 3-487-10696-5
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim S. 943-1523 3-487-10699-X, 3-487-10696-5
Olms-Weidmann 1998 Tyskland, Hildesheim S. 1525-1965 3-487-10700-7, 3-487-10696-5