Conservative methods for singular perturbation problems on irregular grids

Författare
Leif Abrahamsson
(Leif Abrahamsson and Bertil Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige 23 sidor.