Constructing a new framework for rural development

Författare
(Edited by Pierluigi Milone, Flaminia Ventura, Jingzhong Ye.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emerald 2015 England, Bingley, U.K 1 online resource (viii, 338 sidor.) 978-1-78441-621-8