Construction of a tree from its traversals in optimal time and space

Författare
Arne Andersson
(Arne Andersson & Svante Carlsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Lund 10 sidor.