NTC's super-mini American slang dictionary

Författare
Richard A. Spears
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NTC Publ. Group cop. 1996 USA, Lincolnwood, Ill xiii, 233 sidor. 14 cm 0-8442-0917-1
National Textbook Co. cop. 1991 USA, Lincolnwood, Ill 233 sidor.