Contemporary European office buildings - comparison of Swedish and British building services engineering design

Författare
Andreas Ask
(Andreas Ask, Daniel Olsson, Alexander Uhnell.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2001 Sverige, Göteborg iv, 79 sidor. ill.