Content and consistency in multiple-cue probability learning

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Jan Kuylenstierna)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1977 Sverige, Umeå 9 sidor. 30 cm