Continuous-discrete optimal control problems

Författare
Kjell Holmåker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg 23 sidor.