Control system principles and design

Författare
Ernest O. Doebelin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley cop. 1985 USA, New York xiii, 577 sidor. : diagr., ill., tab. 0-471-08815-3