Controversies in post Keynesian economics

Författare
Paul Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edward Elgar c1991 Storbritannien, Aldershot 130 sidor. 1-85278-366-4, 1-85278-375-3