Convergence of a hp-streamline diffusion scheme for Vlasov-Fokker-Planck system

Författare
Mohammad Asadzadeh
(Mohammad Asadzadeh, Alexandros Sopasakis)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2003 Sverige, Göteborg 21 sidor.