Coomassie och Magdala D 1, Coomassie - skildring af två brittiska fälttåg i Ashantee-landet och Abyssinien, i Afrika

Författare
Henry Morton Stanley
(Af Henry M. Stanley öfversättning af C. G. Jungberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
V. Böhlmark 1874 Sverige, Stockholm 285 sidor illustrationer