Coordinate measuring machines and systems

Författare
(Edited by John A. Bosch.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dekker cop. 1995 USA, New York xi, 444 sidor. ill.