Copia af hans kongl. may:tz breef till cardinalen i Pohlen, herr Radziousky. Stockholm, tryckt uti kongl. boktr. hos sal. Wankijfs änckia

Författare
Karl, XII, kung av Sverige
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(kungl. tryckeriet : Wankijff 1703 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.