Coronel und Falkland - der Kreuzerkrieg auf den Ozeanen

Författare
John Irving
(Von John Irving aus dem Englischen übersetzt von Hans Pochhammer)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Koehler 1927 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Leipzig 240 sidor.