Corporate Responsibility - Social Action, Institutions and Governance

Författare
(Edited by Ronny Manos, Israel Drori.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan UK, Imprint: Palgrave Macmillan 2016 Storbritannien, London XIII, 264 sidor. online resource. 978-1-137-45072-2