Corporate Social Responsibility - Academic Insights and Impacts

Författare
(Edited by Stephen Vertigans, Samuel O. Idowu.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer International Publishing, Imprint: Springer 2017 Tyskland, Cham XXVII, 244 sidor. 8 illus. online resource. 978-3-319-35083-7