Corporate social responsibility in the global business world

Författare
(Edited by Asli Yuksel Mermod, Samuel O Idowu.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2013 Tyskland 367 sidor. 25 cm. 978-3-642-37619-1