Creativity - Unconventional wisdom from 20 accomplished minds

Författare
Herbert M. Meyers
(Herbert M. Meyers, Richard Gerstman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2007 Storbritannien, Basingstoke 240 sidor. 978-0-230-59272-8