Creole genesis, attitudes and discourse - studies celebrating Charlene J. Sato

Författare
(Edited by John R. Rickford, Suzanne Romaine.)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. Benjamins Pub cop. 1999 USA, Philadelphia, Pa, Amsterdam 418 sidor. diagr., kartor, tab.