Creusement - poèmes 1977-1986

Författare
Eugène Guillevic
(Guillevic)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 1987 Frankrike, Paris 186 sidor. 2-07-071109-9