Crime and justice in Scandinavia

Författare
(Edited by Michael Tonry and Tapio Lappi-Seppälä.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The University of Chicago Press 2011 Illinois, Chicago, London 673 sidor. 978-0-226-80882-6, 978-0-226-80883-3