Crimson fists - the omnibus

Författare
(Steve Parker Mike Lee.)
Genre
Romaner, Samlingsverk, Noveller, Science fiction, Novell
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Black Library 2021 Storbritannien 664 sidor 978-1-80026-840-1