Critique öfver hr. häradshöfdinge Blix om Sveriges statshvälfningar ) =(Rubr.) S. impr.=

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1795 Sverige, Skara [08] sidor. 8:o.