Cross section 2, Studiehandledning

Författare
John McClintock
(Ulf Magnusson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1987 Sverige, Malmö 120 sidor. 91-23-94198-7
LiberLäromedel 1987 Sverige, Malmö 67 sidor. 91-23-94202-9