Crugska gården i Arboga - geotekniska provborrningar i gårdsmiljö : arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Arboga 34:1, Fältskären 2, Arboga stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2012 Sverige, Västerås 7 sidor. 978-91-7453-180-0