Culture and business in Asia

Författare
Maureen Guirdham
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2009 England, Basingstoke xv, 371 sidor. : ill. 24 cm 978-0-230-51808-7, 0-230-51808-7