Cultures in comparison - religion and politics in ancient Mediterranean regions

Författare
(Edited by Thomas R. Kämmerer and Mait Kõiv.)
Genre
Bibliografi, Konferenser, Konferenspublikation
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ugarit-Verlag 2015 Tyskland, Münster 210 pages illustrations 25 cm. 978-3-86835-122-4