Current information practices and future information needs - views of engineering research workers

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Birger Karlsson, Martin Nilsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsteknologicentrum 1989 Sverige, Göteborg 60 sidor.