Cyclic fatigue of hot-isostatic-pressed silicon nitride

Författare
Lennart Carlsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens provningsanstalt 1989 Sverige, Borås 24 sidor. med var. pag. ill.