Cypern

Författare
Jack Altman
(Text: Jack Altman översättning: Karin Andræ foto: Jon Davison.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Fälth & Hässler 1998 Sverige, Stockholm, Värnamo 136 sidor. färgill., kartor i färg 15 cm
Wahlström & Widstrand 1994 Sverige, Stockholm, Schweiz 136 sidor. färgill., kartor i färg 15 cm