Cyprianus eller sacerdotalismens uppkomst i den kristna kyrkan

Författare
J. H. Merle d'Aubigné
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palmquists aktieb. 1871 Sverige, Stockholm 39 sidor.