Cyprianus innehållande den fullständigaste och pålitligaste dröm- och spåboken... samt en planet-bok - Jemte den förteckning öfver Tycho Brahe-dagarne

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1887 Sverige, Stockholm