D + D

Författare
Jefferik Stocklassa
(Jefferik Stocklassa background & field research: Mizuko Sasaki-Stocklassa English translation: Kelly Vegh Olsson Japanese translation & calligraphy: Mizuko Sasaki-Stocklassa.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stocklassa-Sasaki, Trydell cop. 1996 Sverige, Stockholm, Laholm 184 sidor. ill. 29 cm