Doktor Martin Luthers kyrko-postilla D. 1, Winter-afdelningen - första delen, eller förklaringar öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Sverige, Stockholm 343 sidor.
1891 Sverige, Stockholm S. 348-682
Gleerup 1873-1874 Sverige, Lund 2 vol.
1870 Sverige, Stockholm 344 sidor.
1864 Sverige, Stockholm 331 sidor
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1861 Sverige, Stockholm xv, 344 , 331 sidor.
1860 Sverige, Stockholm 344 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan