D. Mart. Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfver de årliga sön- och högtidsdags evangelier och epistlar. 3 delar. Stockholm 1753. ... =(Text.)= (Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1788.)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1788 Sverige, Stockholm [02] sidor. 4:o.