D. Martini Lutheri Paszions-predikningar, innehållandes en grundelig och härlig förklaring öfwer hela wårs herras och frälsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos och lidandes historia. Såsom ock en thesz predikan och betracktelse - öfwer herrans högwärdiga nattward. Af tyskan på swänska språket öfwersatte, och nu til the gudälskandes tröst och vpbyggelse i sin christendom, til trycket befordrade, med kongl. maj:tz nådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Benjamin : Gottlieb Schneider. Anno 1726

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1726 Sverige, Stockholm [08] , ii288 sidor. 4:o.