D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier. Sommar-delen

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1853 Sverige, Lund 655 sidor., sidor. 660-801, lvi sidor.