D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier. Sommar-delen

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1853 Sverige, Lund 655 sidor., sidor. 660-801, lvi sidor.
Gleerup 1844 Sverige, Stockholm 82, 679, 847 sidor.
Kongl. tryckeriet 1753? Sverige, Stockholm 87 sidor., [19] sidor., 736, 878 sidor., [12+] sidor.