D:r Martin Luthers Werk Hft. 2, Andra häftet. Hus- och kyrkopostilla, det är predikningar på alla sön- och högtidsdagar - i ett efter nuwarande tids behof lämpadt urwal

Författare
Martin Luther
(Öfwersatta af J. Wallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Göteborg 42 sidor.