D:r Martin Luthers avhandling om en kristen människas frihet

Författare
Martin Luther, 1483-1546
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1957 Finland, Helsingfors 43 sidor.