D:r Martin Luthers lilla cateches - Dr. M. Luther's smaller cathechism

Originaltitel
Der kleine Katechismus. Engelska & Svenska
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Luth. Publ. Society 1872 USA, Chicago, Ill 40 sidor. : annon. 13 cm