D:r Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling av Kungl. Maj:t gillad och stadsfäst den 11 okt. 1878

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyrelsens bokförlag 1943 Sverige, Stockholm 126 sidor.