D:r Martin Luthers Lilla katekes, Jesus förlåt : studiebok med arbetsblad

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Ulf Jonsson teckningar: Gunilla Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kyrkliga förb., Västra avd., Kyrkliga skolfören. 1996 Sverige, Göteborg, Ytterby 135 sidor. : ill. 21 cm 91-7238-145-0, 91-7238-138-8
Kyrkliga förb., Västra avd., Kyrkliga skolfören. 1992 Sverige, Göteborg, Ytterby 75 sidor. 19 cm 91-7238-138-8
Verbum, Berling 1983 Sverige, Älvsjö, Arlöv [6] sidor., sidor. 9-130 16 cm
Kyrkliga förb., Ljungberg 1983 Sverige, Göteborg, Klippan 68 sidor. ill. 19 cm
Skeab Verbum 1979 Sverige, Älvsjö 126 sidor. : ill. 16 cm
Kyrkliga förb. 1977 Sverige, Göteborg 68 sidor. : ill. 19 cm 91-7238-070-5
Hall 1976 Sverige, Jönköping 148 sidor. 16 cm
Verbum, Abrahamson 1973 Sverige, Älvsjö, Stockholm, Karlskrona 126 sidor.
Verbum 1968 Sverige, Stockholm 126 sidor.
Kyrkliga förb., Ljungberg 1971 Sverige, Göteborg, Klippan 68 sidor. ill.
Kyrkliga förbundets bokförl., Barnevik 1966 Sverige, Göteborg, Uddevalla 68 sidor.
Diakonistyr. 1966 Sverige, Stockholm 30,(1)s ill.
Svenska kyrkans diakonistyrelse 1962 Sverige, Stockholm 126 sidor.
Kyrkl. förb. 1959 Sverige, Göteborg 68 sidor. ill.
Diakonistyr. 1958 Sverige, Stockholm 31 sidor. ill.
Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Bröderna Borgströms boktryckeri AB 1957 Sverige, Stockholm, Motala 126 sidor
Kyrkl. förb. 1951 Sverige, Göteborg 68 sidor. : ill.
Diakonistyr. 1947 Sverige, Stockholm 31,(1)s : Ill
Diakonistyr. 1939 Sverige, Stockholm 31,(1)s
Kyrkliga förb. 1937 Sverige, Uddevalla 68s : Ill
Diakonistyr. 1931 Sverige, Stockholm 31,(1)s : Ill
Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 31s. ill.
1929 Sverige, Stockholm
Norstedt 1906 Sverige, Stockholm v, 172 sidor.
N. P. Pehrsson 1902 Sverige, Göteborg 199 sidor.
N. P. Pehrsson 1895 Sverige, Göteborg xvi, 183 sidor.
1846 Sverige, Stockholm, 1846. P. A. Norstedt & söner 218 sidor. 12:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan