Där är han

Författare
Sivar Arnér
(Sivar Arnér.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 271 sidor. 21 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41336-6