Där blåklinten blommar

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2019 Sverige 249 sidor 17.8 cm 978-91-509-4127-2
Harlequin/ HarperCollins Nordic cop. 2016 Sverige, Stockholm, Litauen 249 sidor. 18 cm 978-91-509-1681-2
Harlequin 1998 Sverige, Stockholm, Norge 272 sidor.