Där bufflarna beta - bilder och skisser från Kongo

Författare
Arvid Svärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. A. Lindblad 1923 Sverige, Uppsala 115 sidor. ill. 1 karta