Dåd - med livet som innsats i krigstidens Norge

Författare
Christian A.R. Christensen
(Chr. A.R. Christensen med originaltegninger av Andreas Hauge)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tanum 1965 Norge, Oslo 287 sidor. : ill.