Dædalus Årg. 53 (1984), När elektriciteten kom : tretton uppsatser om elkraftens historia i Sverige - Tekniska museets årsbok

Författare
(Redaktörer: Bengt Nyström och Per Sörbom.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet, Bohusläningen 1984 Sverige, Stockholm, Uddevalla 336 sidor. diagr., ill., kart., tab. 24 cm.